DIGEST

16/02/2022

Inkubimi

Një lidership strategjik për biznesin tuaj është rruga drejt suksesit dhe oportuniteve të reja.
16/02/2022

Pre-Inkubimi

Një lidership strategjik për biznesin tuaj është rruga drejt suksesit dhe oportuniteve të reja.
24/12/2021

Trajnime të tjera

Njohuri praktike mbi inkubimin, akselerimin, franshizën, shitjen dhe mbylljen e biznesit, etj.
24/12/2021

Biznesi Dixhital

Dixhitalizimi redukton kohën e proceseve, rrit performancën dhe garanton transparencë.
24/12/2021

Marketing & Shitje

Marketingu efektiv rrit ndërgjegjësimin ndaj produktit dhe kultivon besueshmërinë e markës.
24/12/2021

Financë & Kontabilitet

Menaxhimi i informacionit financiar kontribuon në marrjen e vendimeve efektive të biznesit.
24/12/2021

Menaxhim Operacionesh & Prodhim

Menaxhimi i Operacioneve rrit vlerën e biznesit gjatë procesit të transformimit të burimeve.
24/12/2021

Menaxhimi i Biznesit

Menaxhimi i duhur i biznesit tuaj është esencial për qëndrueshmërinë e sipërmarrjes.
24/12/2021

Sipërmarrje & Lidership Strategjik

Një lidership strategjik për biznesin tuaj është rruga drejt suksesit dhe oportuniteve të reja.