AKADEMIA E BIZNESIT

Akademia e Biznesit mundëson rritjen e kapacitetit menaxhues të sipërmarrësve dhe stafit të tyre duke i pajisur ata me njohuri dhe aftësi të zbatueshme që garantojnë suksesin në botën e biznesit. Kjo Akademi do të pajis çdo punonjës, sipërmarrës, individ, student dhe çdo person të interesuar rreth koncepteve të biznesit Të pajiset me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar dhe drejtuar një sipërmarrje të sukesshme, për të qenë një lider i sukseshëm, një menaxher produktiv, një punonjës i sukseshëm, një individ i bgatshëm për tu bërë pjesë në botën e biznesit. Në këtë akademi do të gjeni trajnime të ndryshme të cilat lidhen me sipërmarrjen dhe lidershipin, menaximin e biznesit, menaxhimin e operacioneve dhe prodhimin, financë dhe kontabiliteti, marketing dhe shitje, biznes dixhital etj, pra gjithçka ju nevojitet rreth biznesit, menaxhimit dhe drejtimit të tij.